องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง