องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา [ 22 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]18
4 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]17
5 เรียนเชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เข้าร่วมโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 2 ก.พ. 2567 ]5
6 ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา [ 24 ม.ค. 2567 ]90
7 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]6
8 ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่ [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
9 ประกาศ ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 พ.ย. 2566 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]17
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ [ 27 ก.ค. 2566 ]11
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค [ 23 ก.ค. 2566 ]13
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตามภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]13
14 ประชาสัมพันธ์ อบต.โนนประดู่ ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือ ร่วมให้ข้อมูลการทำการเกษตร กับ มาดี เพื่อทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]7
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ทั่วไป) [ 3 พ.ค. 2566 ]10
16 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ม.ค. 2566 ]4
17 ขอเชิญ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ขอผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]5
18 การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดนครราชสีมาใสสะอาด 2566” และ “งดให้ งดรับ” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 29 ธ.ค. 2565 ]4
19 องค์กรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปลอดบุหรี่ [ 10 ม.ค. 2565 ]4