องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงพื้นที่สำร...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 26]
 
  การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงา...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 26]
 
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ คว...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 14]
 
  อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด...[วันที่ 2024-01-29][ผู้อ่าน 25]
 
  วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. อบต.โนนประดู่ ...[วันที่ 2024-01-25][ผู้อ่าน 5]
 
  เข้าร่วมรับเกียรติบัตรโครงการจัดงานหนึ่งทศวรรษกองท...[วันที่ 2023-12-26][ผู้อ่าน 37]
 
  จัดประชุมปรึกษาหารือประจำเดือนธันวาคม 2566 อาสาสม...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 36]
 
  วันที่ 24 ธันวาคม 2566 อบต.โนนประดู่ จัดโครงการแข่...[วันที่ 2023-12-25][ผู้อ่าน 12]
 
  จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนขอ...[วันที่ 2023-12-21][ผู้อ่าน 15]
 
  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ สมัยสาม...[วันที่ 2023-12-20][ผู้อ่าน 3]
 
  พิธีเปิดจุดธูปเทียนบาพระรัตนตรัย ถวายเครื่องราชสัก...[วันที่ 2023-12-05][ผู้อ่าน 2]
 

หน้า 1|2