องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส


รายงานผลรานผลการดำเนินงาน (กิจการประปา) ประจำปี 2565ไตรมาส 3

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลรานผลการดำเนินงาน (กิจการประปา) ประจำปี 2565ไตรมาส 3

    เอกสารประกอบ

รายงานผลรานผลการดำเนินงาน (กิจการประปา) ประจำปี 2565ไตรมาส 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง