องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (แก้ไขเพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2 [ 10 ก.พ. 2566 ]11
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (แก้ไขเพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2565 ]10
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 5 ต.ค. 2564 ]9