อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนประดู่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2567   

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนประดู่ จัดโครง...


  อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนประดู่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างที่ 16 – 17 กันยายน 2567   

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนประดู่ จัดโครง...


   อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่  จัดโครงการธนาคารขยะภายในโรงเรียน (ขยะให้ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) ประจำปี 2567    

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่  จัดโครง...


  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์พื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามประเม...