งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ภายในพื้นที่ตำบลโนนประดู่   

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ภายใ...


  การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) และกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.โนนประดู่ นำโดย นายเฉลิมเกียรติ ควันพิมาย นายก อบ...

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. ลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 7 บ้านตาล...

  โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 13/2567   

วันที่ 1...