โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,200,170

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
     คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC)0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอาชีพยื่นคำร้องกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000 บาท)0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และการเจราไกล่เกลี่ยของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตประกอบกิจการ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร0000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.