โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.72.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,207,076

E-Service


  หน้าแรก     รายรับรายจ่ายจริงประจำเดือน 
รายรับรายจ่ายจริงประจำเดือน
รายรับรายจ่ายจริงประจำเดือน  
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนมีนาคม2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนกุมภาพันธ์2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนมกราคม2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนธันวาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนพฤศจิกายน2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง(กิจการประปา)ประจำเดือนตุลาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม2564เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนกันยายน2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนสิงหาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนกรกฎาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนมิถุนายน2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนพฤษภาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนเมษายน2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนมีนาคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนมกราคม2563เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนธันวาคม2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนพฤศจิกายน2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(กิจการประปา)ประจำเดือนตุลาคม2562เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562เปิดอ่าน
     รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(งานกิจการประปา) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย(งานกิจการประปา) ประจำเดือน มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจายประจำเดือน พฤษภาคม 2562(งานกิจการประปา)เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่ายประจำเดือนเมษายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561เปิดอ่าน
     รายงานรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     พฤษภาคม 2561เปิดอ่าน
     เมษายน 2561เปิดอ่าน
     มีนาคม 2561เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     มกราคม 2561เปิดอ่าน
     ธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     ตุลาคม 2560เปิดอ่าน
     กันยายน 2560เปิดอ่าน
     สิงหาคม 2560เปิดอ่าน
     กรกฎาคม 2560เปิดอ่าน
     มิถุนายน 2560เปิดอ่าน
     พฤษภาคม 2560เปิดอ่าน
     เมษายน 2560เปิดอ่าน
     มีนาคม 2560เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์ 2560เปิดอ่าน
     มกราคม 2560เปิดอ่าน
     ธันวาคม 2559เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน 2559เปิดอ่าน
     ตุลาคม 2559เปิดอ่าน
     กันยายน 2559เปิดอ่าน
     สิงหาคม 2559เปิดอ่าน
     กรกฎาคม 2559เปิดอ่าน
     มิถุนายน 2559เปิดอ่าน
     มิถุนายน 2559เปิดอ่าน
     พฤษภาคม 2559เปิดอ่าน
     เมษายน 2559เปิดอ่าน
     มีนาคม 2559เปิดอ่าน
     กุมภาพันธ์ 2559เปิดอ่าน
     มกราคม 2559เปิดอ่าน
     ธันวาคม 2558เปิดอ่าน
     พฤศจิกายน 2558เปิดอ่าน
     ตุลาคม 2558เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ติดตามและประเมินผลแผน
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
เอกสารดาวน์โหลด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı