โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,200,212

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
     รายงานผลรานผลการดำเนินงาน (กิจการประปา) ประจำปี 2565ไตรมาส 3เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 กิจการประปา ไตรมาส 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 กิจการประปา ไตรมาส 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 กิจการประปา ไตรมาส 40000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 กิจการประปา ไตรมาส 30000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 25640000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนิงนงานไตรมาส 2 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนิงนงานไตรมาส 1 ปี 25630000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 25620000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 กิจการประปา ไตรมาส 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ไตรมาส 20000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ไตรมาส 10000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ไตรมาส 40000-00-00เปิดอ่าน
     รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ไตรมาส 30000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 25610000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 25600000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
     ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 25590000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.