HACKED BY MR MINATO FT HACTIVIST OF GARUDA 

โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 3.93.74.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,292,107

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้ นายประยงค์ เวชยันต์ รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายปิยะ คิดการ เลขานุการนายก อบต. และ นางวิภา พันธ์โพธิ์การ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ระดับกลม ประจำปี 2566 สาขากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดัพนธุ์ข้าวบ้านแฝก - โนนสำราญ โดยมี นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกนิฎฐี  สุนทรเกศ นายอำเภอสีดาและหน่วยงานราชการในเขตอำเภอสีดาและเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

     
     
 
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.