HACKED BY MR MINATO FT HACTIVIST OF GARUDA 

โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 72 คน
หมายเลข IP 3.93.74.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,295,451

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น. อบต.โนนประดู่   นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นางสาวสุคนธ์ทิพย์  มีภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.โนนประดู่  และนางสาวนวรัตน์  จักพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนประดู่ ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

     
     
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.