โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,200,213

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     ทำเนียบผู้บริหาร 

ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร  
ทำเนียบผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่


นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
โทรศัพท์ : 08-1790-2041


นายประยงค์ เวชยันต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
โทรศัพท์ : 06-1858-7573


นายพูนศักดิ์ ประจิตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
โทรศัพท์ : 08-7126-9874


นายปิยะ คิดการ
เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
โทรศัพท์ : 09-3552-2520


ฝ่ายข้าราชการประจำนายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
โทรศัพท์ : 08-1790-2090


นางสาวอินธิดา จำนงนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประ

โทรศัพท์ : 09-5932-2993


นางกัลยกร ครองเคหา
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 09-4728-2194


นางสมจิตร สัตย์ซื่อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทรศัพท์ : 09-2809-9179


นางสาวประคอง คิดการ
เจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 08-1976-7974
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.