โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,200,183

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวประคอง คิดการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 081-976-7974


นางสาวไอรินลดา ชาวนา
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 09-3362-6651


นางสาวประคอง คิดการ
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 081-976-7974


นายเอกสิทธ์ โพธิ์หมื่นไว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 08-7262-1429


นางสาวธวินันท์ สงนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 09-3347-0127


นางสาวศศิภา ชอบการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 09-5620-7449
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.