องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ อบต. โนนประดู่ ตำบลน่าอยู่ เครือข่ายเข้มแข็ง ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ

 

 
นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.โนนประดู่
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.226.238.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,276,753

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2559 
       วันจันทร์ ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โครงการฝึกอบรมเพ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปี ๒๕๕๙ 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่จัดโครงการฝึกอบรมเพ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประจำปี  ๒๕๕๙ โดยนายวีรวิทย์  เคียนจังหรีด  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดุ่  ประะานในพิธี
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) 
      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่  ๒/๒๕๕๙  (ครั้งที่ ๑)  โดยนางสุภาวรรณ  นากุดนอก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พั
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ เรื่องการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ขององค์การ... 
     
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบต.บ้านนา เรื่อง มติ ครม.ขยายเวลาและวงเงินการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด... 
     
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญประจำปี 2559 สมัยที... 
     
กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน ปรับภูมิทัศน์หนองบะยาว เพื่อปลูกต้นไม้และ... 
     
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษีประจำปี 2558 ในเขต อบต.ดอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา... 
     
ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน สมัย... 
     
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559... 
     
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้อที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี๒๕๕๘... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับปูพื้นสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลบ้านเสว หมู่ที่ 6
   ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
   ประการผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ข่าวย้อนหลัง
 
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 กันยายน 2559
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008  Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.