องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  ยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ อบต. โนนประดู่ ตำบลน่าอยู่ เครือข่ายเข้มแข็ง ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ

 

 

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.156.65.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,604,774

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลโนนประดู่ งวดที่ 1 
       ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสำโรง หมู่ 4  ตำบลโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ งวดที่ 1 แจ้งกรรมการตรวจรับการจ้าง/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ สถานทีดำเนินโ
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ ร้กป่า รักษาแผ่นดิน") 
       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ จัดกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ประจำปีงบประมาณ 2560 (กิจกรรมโครงการ "รักน้ำ ร้กป่า รักษาแผ่นดิน")  วันที่ 21  กรกฏาคม 2560  ณ ที่สาธารณประโยชน์(ป่าโคก) บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2 ต.โนนประดู่
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม อปพร.ตำบลโนนประดู่ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร... 
     
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลหินโคน... 
     
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลหินโคน... 
     
ประกาศการแจ้งขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน... 
     
คำสั่ง เรื่องให้เจ้าพนักงานสำรวจทำการสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินแทนเจ้าของที่ดิน... 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสีย... 
     
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2... 
     
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านปร... 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังห
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระหนองปรือ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นค
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับปูพื้นสนามฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลบ้านเสว หมู่ที่ 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองน้ำรอบบ้าน (ทิศตะวันออก)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างกถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 3
   ประกาศเชิญชวนยื่นใบเสนอราคางานโครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 3
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา
หนังสือท้องถิ่นนครราชสีมา  

http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet

กรกฎาคม 2560
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008  Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.